Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.prezentok.pl jest:

  PrezentOK.pl Renata Krzysteczko
  ul. 22 lipca 35 43-180 ORZESZE
  woj. śląskie
  NIP: 6511614373, REGON: 243539423

  - zwanym dalej Sprzedającym.

 2. Przyjmowanie zamówień realizowane jest poprzez sklep internetowy pod adresem www.prezentok.pl
 3. Wszystkie ceny produktów podane na stronie są wyrażone w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 4. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 5. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu są nowe i wolne od wad.
 6. Złożenie zamówienia w sklepie www.prezentok.pl oznacza zaakceptowanie niniejszego regulaminu.

Składanie zamówienia

 1. Zamówienia przyjmowane są przez stronę www.prezentok.pl.
 2. Zamówień towarów można dokonywać 7 dni w tygodniu.
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  • przelew bankowy na konto Sklepu przed wysłaniem zamówienia;
  • płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
 4. Zamówione towary Sprzedający wysyła w ciągu 48h od zaksięgowania należności na koncie bankowym Sklepu (nie licząc niedzieli i świąt, kiedy firmy przewozowe nie pracują).
 5. Sprzedający ma obowiązek zawiadomić Klienta o braku zamówionych produktów w magazynie oraz przewidywanym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia. Klient w takim przypadku może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zrezygnować z zamówionego produktu albo z całości zamówienia.
 6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu trwałej niedostępności produktu, Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od zawarcia umowy, zawiadamia o tym Klienta i zwraca całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 7. Do każdego zamówienia, jako dowód zakupu, dołączany jest rachunek.
 8. Do zamówienia doliczony zostaje koszt wysyłki, zależny od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz sposobu dostawy.
 9. Koszt wysyłki jest wyszczególniony jako osobna pozycja w koszyku Sklepowym oraz na dowodzie zakupu.
 10. Informacje znajdujące się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy Sprzedającego, cenniki i inne informacje o produktach, podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszym zmianami).
 11. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sklepem następuje w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Przedmiotem umowy sprzedaży jest towar ujęty w zamówieniu.
 12. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. „Kodeks Cywilny” (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami), w ustawie z dnia 2 marca 2000r. „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz. U. z 2000r. nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami) oraz w ustawie z dnia 27 lipca 2002r. „O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego” (Dz.U. z 2002r. nr 141, poz. 1176 z późniejszymi zmianami).

Wysyłka zamówienia

 1. Koszty wysyłki towaru pokrywa zamawiający.
 2. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta (dostępny w Sklepie) sposób, który zostaje zapisany w zamówieniu.
 3. Koszt wysyłki zamówionego towaru w zależności od wagi zamawianych produktów wynosi :

  • Kurier paczka do 30 kg – 17 zł
  • List polecony do 350 g – 6 zł
  • List polecony priorytetowy do 350 g – 8 zł
  • Paczka zwykła ekonomiczna do 2 kg – 15 zł
  • Paczka zwykła priorytetowa do 2 kg – 16 zł
  • Paczka zwykła ekonomiczna do 5 kg – 18 zł
  • Paczka zwykła priorytetowa do 5 kg – 19 zł

 1. Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji zamówienia + przewidywany czas dostawy.
 2. Przewidywany czas dostawy uzależniony jest od wyboru pośrednika i wynosi:

  • Poczta Polska 4 – 7 dni roboczych
  • Kurier 1 – 2 dni robocze.

 3. Towar zmówiony w sklepie, który jest wrażliwy tj. szkło, porcelana itp. o wadze powyżej 5 kg wysyłany tylko kurierem.
 4. Z uwagi na swoje właściwości zamówiony towar jest zawsze pakowany w dodatkowe opakowania chroniące, by nie uległ uszkodzeniom podczas transportu.

Odstąpienie od umowy, Reklamacje

 1. Osoba składająca zmówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać zdolność do czynności prawnych.
 2. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz. U. z 2000r. nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami) Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania rzeczy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą. Towar zakupiony w Sklepie należy zwrócić niezwłocznie, jednak nie później, niż w ciągu 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna. Wraz z towarem należy odesłać dołączone do niego akcesoria oraz dokumenty (powyższy obowiązek nie dotyczy dołączenia dowodu zakupu).
 5. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny towaru niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Pieniądze zostaną zwrócone, wedle wyboru Klienta, przelewem na wskazane przez niego konto bankowe lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt zwrotu towaru pokrywa Klient.
 6. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002r. „O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego” (Dz.U. z 2002r. nr 141, poz. 1176 z późniejszymi zmianami) Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także niedogodności, na jakie naraziłby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 7. Jeżeli Klient, z przyczyn określonych w pkt. 4 powyżej, nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. W stosunku do umów już zawartych będzie obowiązywał regulamin z chwili zawarcia umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod tym adresem .
[profiler]
Memory usage: real: 13369344, emalloc: 13021016
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem